Piedalies Ziemassvētku konkursā.

2020./2021. mācību gads

sveicam

Valsts izglītības satura centra informācija

Valsts izglītības satura centrs uzsāk videolekciju ciklu skolotājiem un skolēniem par 2019./2020.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, kā arī sniedz metodiskos ieteikumus, kā veiksmīgāk izpildīt eksāmena uzdevumus.

Līdz 1.semestra beigām tiks publicētas 9 videolekcijas. Lai labāk izprastu sniegtos komentārus, pirms lekcijas klausīšanās jāiepazīstas ar eksāmena uzdevumiem un to vērtēšanas kritērijiem.

Videolekciju ciklu sākam ar Latvijas un pasaules vēstures eksāmena rezultātu analīzi. Lekcijā izmantoto prezentāciju materiālu var skatīt arī PDF formātā.

Apmeklē virtuālo izstādi, kuru  veidojuši mūsu skolas skolēni.

https://www.facebook.com/rigas1vsk/posts/1743169245849960

Novembris - valsts svētku mēnesis 

Cien. skolēni, vecāki un skolotāji!

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs novembrī piedāvā dažādus klātienes un virtuālos pasākumus. Sīkāka informācija; http://lnvm.lv/wp-content/uploads/2020/11/Zinnesis_novembris_.pdf 

un https://www.facebook.com/hashtag/bermonti%C4%81desmar%C5%A1ruti

2020./2021. mācību gads

Cien. skolēni un vecāki!

Skolas oficiālais e-pasts uzziņām - info@r1vsk.lv; tālrunis uzziņām par maksājumiem: 20200007; tālrunis uzziņām par mācību procesu: 25155295.


Kā mācīties

Apskaties video pamācību:


AKTUALITĀTES 

9. un 12. klasēm - Valsts pārbaudes darbu grafiks

Ministru kabineta noteikumi Nr. 28 (izraksts)

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

1. Noteikumi nosaka 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.

3.  1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

4.  9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.

5.  12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.

6.  9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

7. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 18. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:

7.2.1.  1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam;

7.2.2.  9. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 11. jūnijam;

7.2.3.  12. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.


Kārtība Mācību procesa organizācijai COVID – PDF