INFORMĀCIJA VISIEM SKOLĒNIEM!

Cien. skolēni!

Saistībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta izpēti “Mācību sasniegumi neklātienes un tālmācības izglītības programmās vispārējā vidējā izglītībā”, lūdzu aizpildiet šo aptauju!

Saite uz neklātienes/tālmācības izglītības programmu izglītojamo aptauju: https://forms.gle/gvRU8GdkjroVuhsK9

Rīgas 1. vidusskolas administrācija.

Uzmanību!

Uzziniet par drošu eksāmenu norisi: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/eksamenu-norise-un-epidemiologiskas-drosibas-prasibas-seminara-ieraksts-un-prezentacijas

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR VALSTS PĀRBAUDĪJUMIEM 9. UN 12. KLASĒM

2020./2021. mācību gads

Cien. skolēni un vecāki!

Skolas oficiālais e-pasts uzziņām - info@r1vsk.lv; tālrunis uzziņām par maksājumiem: 20200007; tālrunis uzziņām par mācību procesu: 25155295.

 

 

Aicinām līdz š. g. 5. maijam iesūtīt (solveiga.vaivode-klavina@r1vsk.lv)darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.

Konkursos darbus vērtēs trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar naudas balvām un diplomiem.

Abu konkursu laureātu darbi vai darbu fragmenti tiks publicēti interneta portālos.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums 2021

Zīmējumu konkursa nolikums 2021

 

Uzmanību!

Gatavojoties mācību gada noslēgumam, Izglītības un zinātnes ministrija  aicina vispārizglītojošo skolu 12. klašu skolēnus  piedalīties aptaujā par vispārējās vidējās izglītības noslēguma pārbaudes darbu norisi 2020./2021. mācību gadā.

Aptaujā skolēni aicināti atbildēt uz jautājumiem par gatavošanos eksāmeniem un konsultāciju gaitu, kā arī par nepieciešamo papildu atbalstu, lai veiksmīgi nokārtotu pārbaudījumus. 

Aptaujas anketa pieejama: https://edurio.com/izm 

Tīmekļa platforma Edurio, sadarbībā ar kuru tiek veikta aptauja, vērš uzmanību uz svarīgāko, kas jāievēro aptaujas dalībniekiem:

  • Aptauja paredzēta tikai tiem skolēniem un audzēkņiem, kuri šogad kārtos noslēguma pārbaudes darbus

  • Aptaujai var pieslēgties tikai skolēni caur savu kontu, vecākiem un pedagogiem aptauja nav pieejama

  • Lai aizpildītu aptauju, vietnē jāienāk ar savu Mykoob vai e-klases pasi

  • Ja neizdodas pieslēgties, jāizmanto speciāli ģenerētie  linki e-klases lietotājiem vai Mykoob lietotājiem 

Valsts Izglītības satura centra informācija

Ceturtdien, 2021. gada 28.janvārī, valdība apstiprinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka valsts pārbaudes darbu un eksāmenu norises laikus.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad (2020./2021. un 2021./2022. mācību gadi) būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

  • latviešu valoda

  • viena svešvaloda 

  • matemātika

Ceturtais eksāmens nav obligāts, bet ir kārtojams pēc izglītojamā izvēles, piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai iestātos augstākajā izglītības iestādē. Izvēles eksāmens var būt viens vai vairāki.

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos noslēguma pārbaudījumus 2020./2021. mācību gada 2. semestrī,  centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2021. gada maiju. 

Avots: Centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2021. gada maiju | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)

Rīgas 1. vidusskolas administrācija.


Valsts izglītības satura centrs uzsāk videolekciju ciklu skolotājiem un skolēniem par 2019./2020.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, kā arī sniedz metodiskos ieteikumus, kā veiksmīgāk izpildīt eksāmena uzdevumus.

Līdz 1.semestra beigām tiks publicētas 9 videolekcijas. Lai labāk izprastu sniegtos komentārus, pirms lekcijas klausīšanās jāiepazīstas ar eksāmena uzdevumiem un to vērtēšanas kritērijiem.

Videolekciju ciklu sākam ar Latvijas un pasaules vēstures eksāmena rezultātu analīzi. Lekcijā izmantoto prezentāciju materiālu var skatīt arī PDF formātā.


Kā mācīties

Apskaties video pamācību:


AKTUALITĀTES 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 28 (izraksts)

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

1. Noteikumi nosaka 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.

3.  1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

4.  9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.

5.  12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.

6.  9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

7. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 18. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:

7.2.1.  1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam;

7.2.2.  9. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 11. jūnijam;

7.2.3.  12. klases izglītojamiem – no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.


Kārtība Mācību procesa organizācijai COVID – PDF